Public
Authored by Aries dao

Cong bo do an quy hoach quan trong tai Ha Noi

Công bố đồ án quy hoạch quan trọng tại Hà Nội .

Tổ chức không gian kiến trúc, cảnh quan đô thị toàn khu vực quy hoạch dựa trên đặc điểm hiện trạng, không gian đường phố, phân chia ô phố theo quy mô hợp lý, phù hợp với tính chất hoạt động nhằm tạo các không gian kiến trúc đa dạng.

Tham khảo: làm mô hình

Sở Quy hoạch-Kiến trúc Hà Nội vừa công bố đồ án Quy hoạch chung xây dựng huyện Đan Phượng, đến năm 2030, tỷ lệ 1/10.000.Theo quy hoạch, tổng diện tích đất phát triển đô thị là 3.102ha, quy mô dân số đến năm 2020 khoảng 182.000 người, trong đó dân số đô thị khoảng 110.000 người.

Đáng chú ý, đường Vành đai 4 chia không gian của huyện thành hai phần. Phần Đông Vành đai 4 là khu vực dân cư, phát triển theo hướng đô thị gắn kết với dịch vụ y tế, giáo dục chất lượng cao. Phần Tây Vành đai 4 là khu vực hành lang xanh, với thị trấn Phùng được xác định là đô thị công nghệ cao, sinh thái, gắn với trục Tây Thăng Long.

Liên quan: báo giá làm mô hình kiến trúc

Hình ảnh:

* Trước đó, Sở Quy hoạch-Kiến trúc Hà Nội đã công bố đồ án Quy hoạch phân khu đô thị GS, tỷ lệ 1/5.000. Phân khu đô thị GS gồm địa giới hành chính các quận Nam – Bắc Từ Liêm, Hà Đông, Hoàng Mai, các huyện Đan Phượng, Hoài Đức, Thanh Trì, Thanh Oai, Thường Tín, với tổng diện tích 6.660ha.

Trong phân khu đô thị GS có vành đai xanh Sông Nhuệ và các nệm xanh Nam Sông Hồng. Không gian đô thị phát triển dựa trên cảnh quan thiên nhiên hiện có như mặt nước, sông, hồ, kết nối với không gian xanh, công viên các phân khu đô thị lân cận.

Tìm hiểu: mô hình kiến trúc

Nội dung đồ án quy hoạch chi tiết bao gồm:

1. Phân tích, đánh giá các điều kiện tự nhiên, thực trạng đất xây dựng, dân cư, xã hội, kiến trúc, cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật; các quy định của quy hoạch chung, quy hoạch phân khu có liên quan đến khu vực quy hoạch.

2. Xác định chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật cho toàn khu vực quy hoạch.

3. Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất: xác định chức năng, chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị về mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, tầng cao công trình, khoảng lùi công trình đối với từng lô đất và trục đường; vị trí, quy mô các công trình ngầm (nếu có).

4. Xác định chiều cao, cốt sàn và trần tầng một; hình thức kiến trúc, hàng rào, màu sắc, vật liệu chủ đạo của các công trình và các vật thể kiến trúc khác cho từng lô đất; tổ chức cây xanh công cộng, sân vườn, cây xanh đường phố và mặt nước trong khu vực quy hoạch.

5. Quy hoạch hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị: Hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị được bố trí đến mạng lưới đường nội bộ.

Cong bo do an quy hoach quan trong tai Ha Noi 45 Bytes
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment