Public
Authored by Aries dao

Mo hinh kien truc tren cay

Mô hình kiến trúc trên cây.

Với cách sử dụng thông minh, Mr. Heard đã chọn cây Leylandii để làm mo hinh kien truc hết sức tuyệt vời. Bạn biết không, loại cây này dường như có chất liệu gỗ không được ưa chuộng và hầu như chỉ cho trái và sau đó dùng làm nguyên liệu đốt. Vì vậy, chi phí cho vật liệu hoàn toàn thấp so với các chất liệu được ưa thích khác.

Trong vài viết này, công ty mô hình chúng tôi muốn giới thiệu thêm đến các bạn một phương thức làm mô hình kiến trúc độc đáo nữa đó là tạo ra mô hình kiến trúc có phần móng là sự tạo hình giống như thân cây.

Làm mô hình kiến trúc đặc biệt này, Mr. Heard đã chọn những kết cấu kiến trúc vô cùng đặc sắc. Trong đó, lối đi duy nhất lên ngôi nhà sẽ là những đường cầu thang uốn quanh thân cây và dẫn đến một điểm cuối cùng là căn phòng bên trong ngôi nhà. Toàn ngôi nhà được thiết kế bao trùm trên thân cây và cố định bên dưới bằng keo với đế gỗ chắc chắn.

Xem thêm: nhận làm sa bàn

Hình ảnh:

Với cách sử dụng thông minh, Mr. Heard đã chọn cây Leylandii để làm mô hình kiến trúc hết sức tuyệt vời. Bạn biết không, loại cây này dường như có chất liệu gỗ không được ưa chuộng và hầu như chỉ cho trái và sau đó dùng làm nguyên liệu đốt. Vì vậy, chi phí cho vật liệu hoàn toàn thấp so với các chất liệu được ưa thích khác.

Mô hình kiến trúc này được kết nối hoành tráng với phần chân đến giống như gốc của một cây cổ thụ có sự xoắn lại của nhiều nhánh cây đã cho chúng tôi một ấn tượng hết sức mạnh mẽ. Vị nghệ nhân điêu khắc 47 tuổi được giới thiệu với cái tên ngắn gọn là Mr. Heard đã cho chúng tôi sự thích thú đến lạ kỳ.

Điều làm cho chúng ta bất ngờ là ban đầu Mr. Heard chỉ thực hiện công việc điêu khác này để giết thời gian. Nhờ vào làm mô hình kiến trúc mà ông không cảm thấy nhàm chán trong suốt khoảng thời gian 6 tháng để điều trị tai nạn xe hơi của mình. Chính vì vậy, các mô hình kiến trúc ông làm ra hoàn toàn không có ý định kinh doanh hay trưng bày cho đến khi giới truyền thông tìm thấy ông và những mô hình đặc biệt này.

Mo hinh kien truc tren cay 26 Bytes
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment