Public
Authored by gomsuhoanggia.com

Thăm Quan Nhà Cổ Văn Văn Tại Làng Gốm Sứ Bát Tràng

Khoảng 300 đồ cổ có niên đại từ thế kỷ 15 đến 19 và 300 sản phẩm gốm đương đại điển hình, như bình hoa, chậu vôi, bàn đèn hình voi, tượng động vật, gạch trang trí độc đáo trong thời Trần (1225-1400), được trưng bày tại nhà cổ Văn Văn, được xem là mô hình bảo tàng tư nhân lớn nhất tại Làng gốm Bát Tràng.

Văn Văn là tên của một ngôi nhà 200 năm tuổi nằm trên mảnh đất rộng 400 m2 ở làng gốm sứ Bát Tràng ở Gia Lâm, Hà Nội. Ngôi làng này từ lâu đã nổi tiếng với nghề làm gốm đã tồn tại từ thế kỷ 15 trong thời nhà Trần.

  • image

Bộ sưu tập được thành lập bởi Trần Ngọc Lâm, một luật sư ở Ngọc Hà, Hà Nội, người đã trở nên đam mê gốm sứ Bát Tràng kể từ lần đầu tiên anh đến thăm làng. Sau đó, ông đã dành bảy năm nghiên cứu và thu thập sản phẩm để thiết lập phòng trưng bày với hai hàng ngang và một hàng chữ U. Các bộ sưu tập được chia thành hai phần khác nhau: một hiển thị đồ cổ với hai bình rồng quý giá cao 90 cm từ thế kỷ 19 được làm bằng men đặc biệt. "Kỹ thuật làm men của bình đã bị mất, vì vậy ngay cả những nghệ nhân giỏi nhất hiện nay cũng không thể nhân đôi một loại men đẹp như vậy", Trần Ngọc Lâm nói. Và phần còn lại là giới thiệu về làng gốm sứ Bát Tràng ra trường quốc tế.

  • image

Tham quan phòng trưng bày, người ta không chỉ học hỏi về nghề thủ công truyền thống và cách chế biến đồ gốm mà còn có thể tạo ra những sản phẩm của riêng họ từ những vật liệu có sẵn ở đó với sự hướng dẫn của một người thợ gốm nhiệt tình.

Cùng xem chi tiết tại: https://gitlab.coko.foundation/snippets/50

gomsuhoanggia.com 1.97 KB
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment