Ind.ie is now Small Technology Foundation.
Public
Authored by Aries dao

Cach lam mo hinh cay

Cách làm mô hình cây

Đầu tiên là khâu chuẩn bị: Vật liệu :

+ kẽm to, kẽm nhuyễn .

+kềm mỏ bằng, nhọn, kềm bấm, kềm cắt.

+ dây điện loại sợi nhuyễn không phải là loại đơn

+ súng bắn keo

+ thước + cọ, màu arylic, pentel...

Liên quan: công ty làm mô hình kiến trúc

- Đến với phần làm cây: Đầu tiên các bạn cần phải xác định tỉ lệ cây mình cần làm nhé 1/75 nếu cây thật là 8m thì cây giả là 9-10 cm nhé các bạn Sau khi đã xác định được tỉ lệ cây cần làm các bạn sẽ cắt dây chì thành các đoạn to nhỏ và dài ngắn khác nhau nếu cây cao 9 cm thì các bạn chỉ cần cắt dây chì tầm 13 cm là được nhé Khi cắt xong thì đến công đoạn uốn ở đoạn này cần phải khóe tay nhé các bạn.

Kiên nhẫn dung kềm kẹp các đoạn kẽm lại với nhau sau đó uốn theo chiều mà mình thíchn hé các bạn. Sau khi uốn phần gốc như trên hình là k nhé. Tiếp tục các bạn sẽ uốn cành ở dadaay các bạn chỉ day kẽm thành nhiều phần khác nhau sau đó quận chúng lại sẽ ra thành cành nhé các bạn.

Xem tại đây: nhận làm mô hình kiến trúc hcm

Hình ảnh:

Như trên hình là một cây đã hoàn tất nhé tiếp theo các bạn sẽ đến với công đoạn làm rễ nhé : Ở đây các bạn làm rễ bằng cách bện các sợi kẽm từ dưới gốc lịa với nhau nhé... Tiếp tục sau khi đã xong các bạn có thể dùng sung bắn keo để tạo cho mình một thân cây như mong muốn nhé Đến với phần lá các bạn sử dụng bông bảng nhé chà nhè nhẹ Ngồi chà một lúc sẽ xong nhé các bạn.

Sau khi chà xong các bạn sử dụng thuốc nhuộm nhé màu pentel cũng được nhuộm sau đó để tầm 2h ngoài nắng cho khô nhé. Tiếp tục các bạn trộn nó với keo sữa đặc và phơi nhè nhẹ cho sệt lại sau đó gắn từ từ lên thân cây nhé. Chúc các bạn thành công nhé và có một mô hình kiến trúc đẹp .

Cach lam mo hinh cay 20 Bytes
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment