Public
Authored by Aries dao

Tinh ky luat

Tính kỷ luật

Rèn tính kỷ luật cho con cái – theo quan điểm của tôi – là điều quan trọng nhất trong việc nuôi dạy con. Ý nghĩa của hai từ kỷ luật mà chúng tôi dịch vụ sinh trắc học vân tay nêu ở đây bao gồm: 1. Kỷ luật tự giác (self discipline): có kế hoạch rõ ràng cho mọi việc, và đủ nghị lực và kỷ luật cá nhân để thực hiện những gì mình định ra. Tuân thủ những quy định đã được thỏa thuận và đồng ý trong gia đình, với bạn bè, ngoài xã hội 2. Tôn trọng và tuân thủ nghiêm túc pháp luật của bất cứ nơi nào mình sống hoặc đến. Biết tự kiềm chế bản năng, để vượt qua những cám dỗ có hại về vật chất, hoặc tinh thần.

Liên quan: http://2bu.vn/cong-ty-sinh-trac-hoc-van-tay-uy-tin-chat-luong/

Việc rèn luyện những cá tính trên không hề khó, nếu bạn bắt đầu sớm từ ngày đầu tiên khi trẻ mới được sinh ra. Bằng cách đó, tính kỷ luật sẽ trở thành thói quen – lâu dần thành bản năng tốt của trẻ. Bắt đầu chậm chừng nào, việc thực hiện sẽ khó hơn chừng đó. Để thực hiện được việc rèn luyện tính kỷ luật (không chỉ của trẻ con), là điều không hề dễ dàng: bạn phải có được sự đồng thuận rất cao về nội dung của “bản thỏa thuận kỷ luật”, và phương thức kiểm soát việc thực hiện.

Một điều quan trọng không kém, là sự nhất quán và quyết tâm xử lý, khi ai đó vi phạm. Trong gia đình, điều đó còn khó hơn nhiều: hãy tưởng tượng: ba thế hệ chung sống trong một nhà, gồm ông bà, con cái và cháu chắt, việc thống nhất với nhau về kỷ luật với trẻ, sẽ động chạm tới tính kỷ luật của cả ông bà và bố mẹ - liệu người lớn có tự kỷ luật được mình trước?

Xem thêm: https://medium.com/@2bu.vn/sinh-trac-hoc-van-tay-b1c1f9fc21d9

Hình ảnh :

Nhiều bạn hỏi tôi: - Ông bà rảnh, ngồi xem TV suốt ngày, vậy làm sao cấm con xem TV? Nếu góp ý với ông bà, thì gay go, câu chuyện có nguy cơ trở thành “chuyện lớn giữa người lớn” rồi - Bố ham chơi game, hoặc ngồi máy tính: làm sao cấm trẻ chơi game? Trẻ sẽ hỏi: sao bố được chơi, mà con bị cấm? - Mẹ thích ăn vặt đồ ngọt (bánh, kẹo, nước ngọt...), hoặc các loại chiên đóng trong bao, chẳng lẽ lại “ăn lén” con? Đó là chưa kể, ông, bà, bố mẹ, mệt mỏi vì không biết bày trò gì chơi với con, cháu – thôi thì bật cái TV hoặc máy tính lên, hay giao cho nó cái smart phone, để nó “tự xử lý bản thân”, thì mình mới có thời gian làm các việc của mình. Để chơi với con một cách có chất lượng, mệt lắm chứ.

Tôi có mấy lời khuyên: • Với các bạn chuẩn bị lập gia đình: nên bàn bạc thẳng thắn với nhau về các việc: bao giờ có con, sẽ nuôi dạy con ra sao...Nếu không thống nhất được việc này trước, thì khi có con, mỗi người mỗi ý, sẽ khó khăn hơn nhiều. Với các bạn mới lấy nhau, đang bị ông bà giục giã – hãy “lợi dụng tình thế” ông bà đang “thèm có cháu bế”, để bàn bạc và “ra điều kiện” về việc nuôi dạy con. Hãy yêu cầu ông bà cho phép các bạn (là những người đã trưởng thành), được pháp luật quy định, thì ông bà hãy phê chuẩn ngay quy định dưới luật dành cho các bạn quyền nuôi con theo ý muốn. • Với những ai đã có con, mong ước con được nuôi dạy lành mạnh hơn những kiểu “truyền mồm" từ trước đến nay, thì phải bàn bạc, thuyết phục các thành viên “đồng tâm nhất trí”, để thật sự vì tương lai con em chúng ta.

Tinh ky luat 12 Bytes
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment