Ind.ie is now Small Technology Foundation.
Public
Authored by Aries dao

Tim hieu mo hinh kien truc trung tam thanh pho Moscow

Tìm hiểu mô hình kiến trúc trung tâm thành phố Moscow

Mô hình kiến trúc 1/500 của trung tâm Moscow hiện đang được trưng bày tại Trung tâm Kiến trúc và Xây dựng. Mô hình quy hoạch quy mô 1:500 này được xây dựng dưới sự chỉ đạo của kiến trúc sư Mikhail Posokhin bắt đầu từ năm 1968 và hoàn thành vào năm 1986.

Tham khảo: nhận làm mô hình kiến trúc&quy hoạch

Từ năm 1998 nó đã được cập nhật bởi Dom Na Breskoy để phản ánh quá trình xây dựng mới ở trung tâm Moscow dù mô hình này không đủ lớn để bao gồm tất cả quá trình xây dựng các tòa nhà chọc trời của Moscow hoặc các khu vực xa trung tâm. Mô hình có kích thước 12 x 12m này tập trung vào điện Kremlin và Quảng trường Đỏ và 1 phần giới hạn của Garden Ring. Mức độ chi tiết của mô hình kiến trúc này khiến người xem phải kinh ngạc. Ở tỉ lệ 1:500 những tòa nhà gỗ chỉ cao khoảng 5cm nhưng chúng bao gồm tất cả các chi tiết chính như cửa sổ, cột và tháp. Để có thể làm được 1 mô hình quy mô 12x12m các người thợ làm mô hình đã chia mô hình lớn thành 36 mảnh ghép hình vuông 2x2m. Vật liệu làm mô hình này phần lớn là gỗ.

Xem thêm: nhận làm mô hình kiến trúc hcm

Các tòa nhà nhỏ được làm từ khối gỗ thích, gỗ đàn hương, gỗ hồng, anh đào, lê và gỗ cứng khác . Cây hình học đơn giản bằng gỗ sẫm màu giúp xác định các công viên và vỉa hè đường phố. Một số công trình quan trọng trên Quảng trường Đỏ cũng được làm bằng gỗ tối màu. Các mái vòm củ hành của nhà thờ trong điện Kremlin và nhà thờ khác được sơn vàng. Ngôi sao nhỏ trên đỉnh tháp Spasskaya được sơn màu đỏ. Khác với phần lớn các mô hình trong màu gỗ tự nhiên.

Liên quan: https://medium.com/@mohinhkientrucviet.com/mo-hinh-kien-truc-viet-27eec18c1cf6

Hình ảnh:

Mô hình kiến trúc trung tâm thành phố Moscow được tạo ra bởi kiến trúc sư thành phố Mikhail Posokhin để phát triển kế hoạch xây dựng tổng thể của Moscow trong cuối những năm 1960. Một phần quan trọng của kế hoạch này là việc xây dựng đại lộ Novy Arbat, hàng loạt các tòa nhà chọc trời hiện đại được thêm vào mô hình trong thời gian từ 1963-1968.

Mặc dù mô hình thành phố này đã được sử dụng để đưa ra quyết định quy hoạch đô thị khi nó được xây dựng, như mô hình thành phố New York , nhưng nó không được trưng bày cho công chúng để giữ bí mật về các quyết định quy hoạch của thành phố. Mô hình kiến trúc này chính thức mở của cho công chúng tham quan vào năm 1993.

Tim hieu mo hinh kien truc trung tam thanh pho Moscow 53 Bytes
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment