Ind.ie is now Small Technology Foundation.
Public
Authored by Aries dao

Lam mo hinh kien truc trong vo oc

Làm mô hình kiến trúc trong vỏ ốc

Nếu trước đây chúng ta đã từng rất bất ngờ với tài nghệ lam mo hinh kien truc trên bàn chải đánh răng, khăn lông…. của nghệ sĩ Takahiro Iwasaki thì nay chúng ta sẽ tiếp tục bất ngờ với tác phẩm độc đáo của nghệ sĩ Aki Inomata. Đây là một tác phẩm được xây dựng tiếp nối và phát triển trên ý tưởng của Miles Lightwood và nhóm Thingiverse.

Ý tưởng của Aki Inomata nhằm cung cấp những chiếc vỏ xinh xắn cho những chú ốc chuyên đi “mượn” nhà của những chú ốc khác để sinh sống. Cô đã sử dụng công nghệ 3D để xây dựng mô hình kiến trúc những tòa lâu đài lung linh, hoành tráng trên lưng những chú ốc mượn hồn. Và từ đây, những chú ốc mượn hồn sẽ có ngôi nhà hoàn toàn mới của riêng mình và đẹp đẽ hơn rất nhiều.

Xem thêm: nhận làm mô hình kiến trúc tp hcm
Để những chú ốc có thể yêu thích và sinh sống được trong vỏ nhân tạo, Aki Inomata đã thiết kế cấu trúc của chúng tương tự những chiếc vỏ tự nhiên khác. Chỉ khác ở chỗ bên ngoài chiếc vỏ này sẽ có những mô hình kiến trúc bé nhỏ nằm bên trên với nhiều hình thức vô cùng đa dạng như lâu đài, tòa nhà, cối xay gió…..Điều làm cho chúng ta bất ngờ hơn nữa là những chú ốc có vẻ rất thích thú và lại có xu hướng ưu tiên lựa chọn những chiếc vỏ nhân tạo hơn là tìm những chiếc vỏ của chú ốc khác như trước đây.

Liên quan: làm sa bàn
Hình ảnh:

Thực hiện các mô hình kiến trúc này, nghệ sĩ Aki Inomata người Nhật Bản được đánh giá là đã tái hiện lại hình ảnh kiến trúc mang đậm bản sắc dân tộc của người Nhật. Và đồng thời, tác phẩm này còn được đánh giá là có ý nghĩa hết sức đặc biệt, nó là tác phẩm để gửi đi thông điệp đẹp đẽ của quê hương đến với bạn bè quốc tế.

Lam mo hinh kien truc trong vo oc 33 Bytes
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment