Ind.ie is now Small Technology Foundation.
Public
Authored by Aries dao

Kien truc xoan oc - Vladimir Tatlin

Kiến trúc xoắn ốc - Vladimir Tatlin

Làm mô hình kiến trúc Đài Đệ Tam Quốc Tế vào năm 1919, Vladimir Tatlin đã tiên đoán sự ra đời và phát triển mạnh mẽ của kiến trúc treo và đặc biệt là nền kiến trúc động. Sau khi hình thành, mô hình Đài Đệ Tam Quốc Tế đã trở thành động lực mạnh mẹ thôi thúc và cổ vũ thế hệ kiến trúc sư trẻ tuổi của Xô Viết (Nga) trên con đường sáng tạo một nền kiến trúc mới.

Xem tại đây: nhận làm mô hình kiến trúc tp hcm

Vladimir Tatlin (1885-1953) tên đầy đủ là Vladimir Yevgraphovich Tatlin sinh ra trong gia đình có nền móng về xây dựng, bố ông là một kỹ sư đường sắt. Tatlin có niềm đam mê đặc biệt với kiến trúc, từng hoạt động như một họa sĩ nhưng sau đó chuyển hướng sang con đường kiến trúc. Năm 1920, ông trở thành trong những kiếntrúc sư nổi tiếng và quan bậc nhất trong các phong trào làm ra những kiến trúc độc đáo và hiện đại.

Với tỉ lệ 1:20, Tatlin làm mô hình kiến trúc Đài Đệ Tam Quốc Tế là một khối hình chóp xoắn ốc bằng thép cao 400m. Bên trong mô hình có những chi tiết đặc biệt đó là ba khối lớn thiết kế dạng treo. Những khối này mô phỏng của ba phòng họp: một hình lập phương, một hình kim tự tháp và một khối trụ tròn. Mô hình kiến trúc này vào thời điểm 1920 ở Nga là một thiết kế đi trước thời đại khá xa.

Liên quan: http://sabankientruc.com/mo-hinh-kien-truc-la-gi-cac-loai-mo-hinh-kien-truc-sa-ban-kien-truc/

Hình ảnh:

Vladimir Tatlin đã nhìn thấy trước những bước phát triển mạnh mẽ sau này của kiến trúc hiện đại trong thời đại cơ khí hoá cao độ.Các chuyên gia đánh giá Tatlin làm ra mô hình kiến trúc này có phần nào giống tháp Eiffel ở cột chống choãi ra lồng trong hai dầm xoắn ốc và là điểm tựa cho hai đầu. Nhưng ở mô hình này không tĩnh như tháp Eiffen mà vươn lên mạnh mẽ bằng các xoắn ốc mềm mại uyển chuyển.

Tham khảo: giá nhận làm mô hình kiến trúc

Đài Đệ Tam Quốc Tế không chưa được xây dựng do vấn đề về tài chính và quy mô vào thời điểm đó nhưng mô hình kiến trúc đã được xây dựng này đã minh chứng một bước phát triển vượt bậc trong ngành kiến trúc nói chung và kiến trúc xoắn ốc nói riêng. Mô hình kiến trúc ra đời cho thấy sự sáng tạo mạnh mẽ của các kiến trúc sư dù ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào, họ sáng tác bằng cả niềm đam mê và nhiệt huyết, vươn lên mọi khó khăn và sự thiếu thốn về vật chất.

Kien truc xoan oc - Vladimir Tatlin 35 Bytes
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment