Ind.ie is now Small Technology Foundation.
Public
Authored by Aries dao

Mo hinh kien truc Miniatur Wunderland-mohinhkientrucviet

Mô hình kiến trúc Miniatur Wunderland

Một thành phố thu nhỏ với tất cả những hoạt động gần như thật đã được hình thành ở khu triển lãm tại Hamburg. trên khoảng đất rộng 1.150 m2, các kiến trúc sư tài năng đã cong ty lam mo hinh với gần 9.650 đường ray chạy vòng quanh các thành phố lớn. Đồng thời, khu triển lãm đã mô phỏng hoàn hảo nét đẹp 6 vùng đất nổi tiếng trên thế giới là Mỹ, Thụy Sĩ, bán đảo Scandinavia, Đức và khu vực núi Alps của Áo.
  http://sabankientruc.com này cách làm vô cùng đặc sắc và sáng tạo. Mô hình đã mô tả được các hoạt động nhộn nhịp trong đời thực như các hoạt động mua bán, du lịc và đưa tiễn tại bến phà. Thậm chí, trong mô hình còn có cả quang cảnh một ngôi nhà bị cháy và đuợc huy động rất đông người đến đến chữa đám cháy đó.

http://sabankientruc.over-blog.com/bang-bao-gia-lam-mo-hinh-kien-truc-tai-ha-noi-hcm-dn

Hình ảnh:

cong ty lam mo hinh kien truc Để làm mô hình kiến trúc hoành tráng này thực sự hoàn chỉnh và chân thực, đơn vị thực hiện không chỉ nghiên cứu về đời sống, xã hội mà còn có cả sự quan tâm đặc biệt đến khí hậu thời tiết trong vùng miền mà họ đang mô tả. Họ lột tả được quang cảnh tuyết rơi phủ trắng xóa trên các mái nhà, tàu lửa và đường ray.

 Hình ảnh sống động đến mức cho ta cảm giác như đang đứng giữa mùa đông tại Hamburg. Xem thêm: công ty mô hình kiến trúc Khu trung tâm thành phố được thể hiện trong mô hình kiến trúc với các chi tiết đặc biệt như hoạt động của tàu điện ngầm, toà tháp đồng hồ và cả sự nhộn nhịp tại bãi xe, sở cứu hỏa. tất cả tạo nên một cuộc sống nhộn nhịp, hối hả nhưng không kém phần hiện đại, vui vẻ.


https://mohinhkientrucviet.quora.com/Bang-bao-gia-lam-mo-hinh-kien-truc-gia-lam-sa-ban-kien-truc

Mo hinh kien truc Miniatur Wunderland-mohinhkientrucviet 56 Bytes
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment