Public
Authored by ABC Gifts

SỔ TAY A8

SỔ TAY A8

IN LOGO. VN chuyên cung cấp quà tặng Marketing, quà tặng quảng cáo với logo, hình ảnh do doanh nghiệp cung cấp

Mã sản phẩm: ST - LX01

21687890_1974980029398318_1156724243372288199_n

Số lượng tối thiểu: mọi số lượng dù chỉ 1 cái

Thời gian giao hàng: 1–5 Ngày

(028) 73.05.78.78

IN LOGO. VN chuyên cung cấp quà tặng Marketing, quà tặng quảng cáo với logo, hình ảnh do doanh nghiệp cung cấp Với số lượng và yêu cầu khác vui lòng Click vào nút “ BÁO GÍA” bên dưới để được báo giá.

In hình mà bạn yêu thích lên sổ tay cá nhân.

Hình trên sổ tay là hình do bạn chọn và up lên.

Số hình trên sổ tay là hình do bạn chọn và up lên, tùy vào mẫu thiết kế bạn chọn

Kích thước: cao 200mm, rộng 155mm

In hình màu sắc bất kỳ. Hình ảnh không phai. An toàn khi sử dụng.

Giá đã bao gồm: sổ tay và in Thời gian hoàn thành: 1–2 ngày kể từ ngày đặt hàng Thích hợp làm quà tặng: quà tặng sinh nhật , quà tặng 8/3… hay đơn giản là một vật dụng hằng ngày ý nghĩa.

Xin gọi (08) 73.05.78.78 — Ms. Bích để được báo giá

Edited
5 Bytes
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment