Public
Authored by ABC Gifts

SỔ TAY VUÔNG NHỎ

IN LOGO. VN chuyên cung cấp quà tặng Marketing, quà tặng quảng cáo với logo, hình ảnh do doanh nghiệp cung cấp.

so-tay-a7

Mã sản phẩm: ST-LX01-NHA7

Số lượng tối thiểu: mọi số lượng dù chỉ 1 cái

Thời gian giao hàng: 1–5 Ngày

SĐT: (028) 73.05.78.78

MÔ TẢ SẢN PHẨM

IN LOGO. VN chuyên cung cấp quà tặng Marketing, quà tặng quảng cáo với logo, hình ảnh do doanh nghiệp cung cấp

In hình mà bạn yêu thích lên sổ tay cá nhân.

Hình trên sổ tay là hình do bạn chọn và up lên.

Số hình trên sổ tay tùy vào mẫu thiết kế bạn chọn

Kích thước: cao 200mm, rộng 155mm

In hình màu sắc bất kỳ. Hình ảnh không phai. An toàn khi sử dụng.

Giá đã bao gồm: sổ tay và in

Thời gian hoàn thành: 1–2 ngày kể từ ngày đặt hàng

Thích hợp làm quà tặng: quà tặng sinh nhật , quà tặng 8/3… hay đơn giản là một vật dụng hằng ngày ý nghĩa.

Xin gọi (08) 73.05.78.78 — Ms. Bích để được báo giá

Edited
8 Bytes
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment