Public
Authored by richvantk

Điều gì xảy ra nếu thận của bạn không hoạt động nữa?

Điều gì xảy ra nếu thận của bạn không hoạt động nữa?
Suy thận hoàn toàn và không thể đảo ngược đôi khi được gọi là bệnh thận giai đoạn cuối, hoặc ESRD. Nếu thận của bạn ngừng hoạt động hoàn toàn, cơ thể bạn sẽ đổ đầy nước và các sản phẩm thừa. Tình trạng này được gọi là uremia. Cách nhận biết bị thận yếu thận suy có dấu hiệu biểu hiện gì đó là bàn tay hoặc bàn chân của bạn có thể sưng lên. Bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi và yếu đuối vì cơ thể bạn cần máu sạch để hoạt động bình thường.
Nồng độ urê không được điều trị có thể dẫn đến co giật hoặc hôn mê và cuối cùng sẽ dẫn đến tử vong. Nếu thận của bạn ngừng hoạt động hoàn toàn, bạn sẽ cần trải qua quá trình chạy thận hoặc ghép thận.
Lọc máu
Hai dạng thẩm tách chính là chạy thận nhân tạo và chạy thận phúc mạc. Trong chạy thận nhân tạo, máu của bạn được gửi qua một bộ lọc loại bỏ các chất thải. Máu sạch được trả lại cho cơ thể bạn. Chạy thận nhân tạo thường được thực hiện tại trung tâm thẩm tách ba lần mỗi tuần trong 3 đến 4 giờ.
Trong thẩm phân phúc mạc, một chất lỏng được đưa vào bụng của bạn. Chất lỏng này lấy các chất thải từ máu của bạn. Sau một vài giờ, chất lỏng chứa chất thải của cơ thể sẽ bị tiêu hao. Sau đó, một túi chất lỏng mới được nhỏ giọt vào bụng. Bệnh nhân có thể tự thẩm tách phúc mạc. Bệnh nhân sử dụng liên tục thẩm tách phúc mạc (CAPD) thay đổi chất lỏng bốn lần một ngày. Một dạng thẩm tách màng bụng khác, được gọi là lọc máu màng bụng liên tục (CCPD), có thể được thực hiện vào ban đêm với một máy tự động thoát và tự động đổ đầy bụng. Cách điều trị cho bệnh tiểu đêm ở người già bằng thuốc Lục vị hoàng cũng là một phương pháp điều trị thận hiệu quả mà mọi người có thể tham khảo thêm.
Cấy ghép
Một quả thận hiến tặng có thể đến từ một người hiến tặng vô danh, người vừa mới chết hoặc từ một người sống, thường là họ hàng. Thận mà bạn nhận được phải phù hợp với cơ thể của bạn. Càng thận càng giống bạn thì hệ thống miễn dịch của bạn càng ít có khả năng loại bỏ nó. Hệ thống miễn dịch của bạn bảo vệ bạn khỏi bệnh tật bằng cách tấn công bất cứ thứ gì không được công nhận là một phần bình thường của cơ thể bạn. Vì vậy, hệ thống miễn dịch của bạn sẽ tấn công một quả thận xuất hiện quá "nước ngoài". Bạn sẽ dùng các loại thuốc đặc biệt để giúp đánh lừa hệ thống miễn dịch của bạn để nó không từ chối thận cấy ghép. Xem thêm các ảnh hưởng của bệnh thận tại đây: https://plus.google.com/communities/109032768384655797908
7 Bytes
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment